Nhập email của bạn để nhận thông tin khuyến mãi hấp dẫn từ Giant.

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “PHIẾU GIẢM GIÁ ĐIỆN TỬ”

31/01/2016

TERMS AND CONDITIONS
14012016_164621_3192_201601141648.png
 
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
 

-       Khách hàng nhập đủ thông tin

-          Kiểm tra hộp thư đã đăng ký và mang email xác nhận từ Giant (trên điện thoại hoặc in ra) đến siêu thị để hưởng khuyến mãi đặc  biệt này.

-          Có thể sử dụng tất cả phiếu giảm giá điện tử (E-coupon) trong cùng một hóa đơn, tuy nhiên mỗi phiếu giảm giá điện tử (E-coupon) chỉ được mua 1 sản phẩm

-          Chương trình không áp dụng cho đại lý, người mua sỉ, hoặc bất kỳ ai mà Giant cho rằng họ số lượng nhiều để trữ hàng

-          Số lượng có hạn, chương trình có thể kết thúc trước thời hạn mà không cần báo trước

-          Chương trình có thể thay đổi mà không cần báo trước, và trong mọi trường hợp quyết định của Giant là cuối cùng

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “PHIẾU GIẢM GIÁ ĐIỆN TỬ” THỜI GIAN: 14/01/2016 – 27/01/2016
TERMS AND CONDITIONS
14012016_164621_3192_201601141648.png
 
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
 

-       Khách hàng nhập đủ thông tin

-          Kiểm tra hộp thư đã đăng ký và mang email xác nhận từ Giant (trên điện thoại hoặc in ra) đến siêu thị để hưởng khuyến mãi đặc  biệt này.

-          Có thể sử dụng tất cả phiếu giảm giá điện tử (E-coupon) trong cùng một hóa đơn, tuy nhiên mỗi phiếu giảm giá điện tử (E-coupon) chỉ được mua 1 sản phẩm

-          Chương trình không áp dụng cho đại lý, người mua sỉ, hoặc bất kỳ ai mà Giant cho rằng họ số lượng nhiều để trữ hàng

-          Số lượng có hạn, chương trình có thể kết thúc trước thời hạn mà không cần báo trước

-          Chương trình có thể thay đổi mà không cần báo trước, và trong mọi trường hợp quyết định của Giant là cuối cùng