Enter your email to receive promotional information from Giant.

LUCKY WINNER LIST OF LUCKY DRAW – GIANT 4TH ANNIVERSARY SALE 2015

30/12/2015

Siêu thị Giant trân trọng thông báo kết quả Rút thăm trúng thưởng của Chương trình Mừng sinh nhật lần 4 năm 2015. 4 chủ nhân của 4 Phiếu du lịch trị giá 20,000,000Đ đó là: 

1. Anh Nguyễn Hoàng Đức với phiếu may mắn số seri 8231

30122015_120108_283_trao-giai-dot-1nguyen-hoang-duc.jpg2. Ms. Võ Thị Hà with the lucky ticket numbered 6418 30122015_120139_1800_trao-giai-dot-2vo-thi-hajpg.jpg

3. Ms. Vũ Thị Mai Tân with the lucky ticket numbered 11193 30122015_120209_4010_trao-giai-dot-3vu-thi-mai-tan.jpg4.  Ms. Louisa Soltobaeva with the lucky ticket numbered 2532

30122015_120233_95_trao-giai-dot-4louisa-soltobaevajpg.jpg

 Thank you for shopping at Giant and participate in the Giant 4th Anniversary. Hope your support in upcoming period.

LUCKY WINNER LIST OF LUCKY DRAW – GIANT 4TH ANNIVERSARY SALE 2015 On 3rd November, Giant supermarket (B1, Crescent Mall) has organized the draw to award the first lucky customer a travel voucher worth 20 million...

Siêu thị Giant trân trọng thông báo kết quả Rút thăm trúng thưởng của Chương trình Mừng sinh nhật lần 4 năm 2015. 4 chủ nhân của 4 Phiếu du lịch trị giá 20,000,000Đ đó là: 

1. Anh Nguyễn Hoàng Đức với phiếu may mắn số seri 8231

30122015_120108_283_trao-giai-dot-1nguyen-hoang-duc.jpg2. Ms. Võ Thị Hà with the lucky ticket numbered 6418 30122015_120139_1800_trao-giai-dot-2vo-thi-hajpg.jpg

3. Ms. Vũ Thị Mai Tân with the lucky ticket numbered 11193 30122015_120209_4010_trao-giai-dot-3vu-thi-mai-tan.jpg4.  Ms. Louisa Soltobaeva with the lucky ticket numbered 2532

30122015_120233_95_trao-giai-dot-4louisa-soltobaevajpg.jpg

 Thank you for shopping at Giant and participate in the Giant 4th Anniversary. Hope your support in upcoming period.