Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng và người sử dụng truy cập trang web của GIANT, chúng tôi khuyến khích quý độc giả đọc kỹ các điều khoản sử dụng được quy định trên trang web của chúng tôi. Nếu quý độc giả không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, vui lòng liên tục kết nối và không sử dụng trang web này.

1. Điều khoản sử dụng

Để sử dụng trang web GIANT.vn , khách hàng cần đồng ý với các điều khoản sử dụng được đặt ra. Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc loại bỏ bất kỳ điều khoản nào của Quy định và Điều khoản sử dụng vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng trên trang web. Nếu quý độc giả tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Quy định và Điều khoản sử dụng được đăng tải, có nghĩa là quý độc giả đã chấp nhận những thay đổi đó.

2. Thương hiệu và bản quyền

Công ty TNHH GIANT là đơn vị phân phối độc quyền nhãn hiệu GIANT tại Việt Nam và đảm bảo bảo hộ thương hiệu cho sản phẩm này. Chúng tôi cấm mọi hình thức sử dụng nội dung của trang web GIANT.vn với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào mà không được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi . Trong trường hợp vi phạm, chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp pháp lý, bao gồm khởi động sự kiện ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết công việc.

3. Quyền sở hữu và điều hành

Trang web GIANT.vn thuộc quyền sở hữu và điều hành của Công ty TNHH GIANT Việt Nam. Chúng tôi đã đăng ký trang web này là website thương mại điện tử với Bộ Công Thương và đã nhận được chứng nhận chính thức.

4. Quyền pháp lý

Công ty TNHH GIANT Việt Nam đã đăng ký toàn bộ quyền sở hữu nội dung của trang web GIANT.vn với các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Tất cả các nội dung được hiển thị trên trang web này đều được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền được bảo lưu.

Mọi điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web GIANT.vn được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này mà không được sự cho phép bởi GIANT.vn, Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết.

Chúng tôi cũng nghiêm cấm sử dụng bất kỳ nội dung nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào mà không được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Nếu phát hiện vi phạm, chúng tôi sẽ khởi kiện vụ việc ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp. Chúng tôi dựa trên các điều khoản về luật thương hiệu và bản quyền của luật pháp Việt Nam để khiếu nại và thưa kiện những vi phạm nêu trên.

5. Quy định về hợp tác và đối tác

Các đối tác của GIANT.vn phải đồng ý và tuân thủ tất cả các cam kết về việc sử dụng nội dung thông tin trên trang web này. Tất cả các tài sản trên trang web bao gồm thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều thuộc sở hữu của GIANT.vn và không được chuyển nhượng, mua bán, trao đổi hoặc sử dụng cho bất kỳ ai khác khi không có sự cho phép bằng văn bản từ GIANT.vn.