Chào mừng bạn đến với GIANT.COM.VN website thông tin xe đạp thể thao! Trang web này cung cấp thông tin về các loại xe đạp thể thao, các bài viết hướng dẫn, tin tức mới nhất và nhiều nội dung hữu ích khác liên quan đến lĩnh vực này. Trước khi tiếp tục sử dụng trang web, vui lòng đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này.

1. Nội dung thông tin

GIANT cung cấp thông tin xe đạp thể thao dựa trên các nguồn thông tin đáng tin cậy và nỗ lực từ đội ngũ biên tập. Mọi nội dung trên trang web được cung cấp nhằm mục đích thông tin và giáo dục. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy hoặc hoàn chỉnh của các thông tin này. Việc sử dụng thông tin trên trang web là trách nhiệm của người dùng và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.

2. Quyền sở hữu và bản quyền

Mọi quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền liên quan đến nội dung trên website thuộc về chúng tôi hoặc các bên sở hữu tương ứng. Các tài liệu, hình ảnh, biểu đồ, logo và bất kỳ tài sản trí tuệ nào khác được hiển thị trên trang web này đều được bảo vệ bởi luật pháp về bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

3. Quyền pháp lý

Website không cung cấp tư vấn pháp lý hay chuyên môn. Mọi thông tin trên trang web chỉ mang tính chất thông tin chung và không được coi là lời khuyên pháp lý. Nếu bạn cần tư vấn pháp lý, hãy tìm đến chuyên gia pháp lý hoặc các cơ quan có thẩm quyền.

4. Quy định về hợp tác và đối tác

Trang web này có thể chứa liên kết tới các trang web bên thứ ba hoặc các đối tác. Việc kết nối với các trang web bên thứ ba hoặc sử dụng các dịch vụ của các đối tác là do sự lựa chọn của bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hoạt động của các trang web hoặc đối tác này. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác, an toàn hoặc bảo mật của các trang web bên thứ ba. Bạn nên đọc và hiểu các điều khoản và điều kiện của các trang web bên thứ ba trước khi tương tác với chúng.
Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi cho là thích hợp. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi có sự thay đổi này sẽ được xem là đồng ý và tuân thủ các điều khoản và điều kiện mới.